Weer even geleden.

Zo eindelijk even tijd om weer even foto’s te plaatsen. En ja het zijn er nog al wat. Het begint op 19 mei: een ochtend naar Rotterdam sinds lange tijd. Dan wordt er in de maand mei heel wat geboren aan klein grut. Zoals Meerkoetjes en Zwaantjes. Ook wordt er weer op de fiets gestapt. En dan niet te vergeten de insecten die je overal tegenkomt maar vooral in de Heemtuin in Rockanje.

En dan eindelijk afgelopen week zijn de zwaantjes geboren waarvoor ik elke dag als ik met Saartje ging wandelen ging kijken of het al zover was. En zo als je kan zien bij de laatste foto ze groeien als kool.

Een hele fijne en zonnig week wens ik jullie toe. Groetjes en tot de volgende keer Ineke

Rotterdam

Erasmus was er al lang niet meer geweest. Nu voor het eerst in het nieuwe ziekenhuis maar wat een fabriek je raakt er gewoon verloren.
Wel mooi kunstwerk
En de hal mag er ook wezen
Toen Rotterdam in. Veel oud en nieuw bij elkaar

Ook leuke kroegjes. Zo vrolijk van kleur
of wat zou je denken van zo’n dranken zaak
En jawel een selfie in de koopgoot
Toch nog een stukje droog gelopen.

Allemaal een fijne week en mag de zon er wat vaker zijn dat zou wel lekker zijn na deze koude week.

Zoals beloofd Vakantie Zwitserland

Ben niet helemaal tevreden over de kleur en zo maar anders komt het er helemaal niet van. Heb ook besloten de website open te laten en de gelegenheid zich voor doet zal ik weer een foto plaatsen. Heel erg bedankt voor jullie steun want dat kan ik momenteel goed gebruiken. Wens iedereen een fijne week en wie weet tot gauw weer.

Groetjes Ineke

Wat spijtig te horen dat hij het niet bij iedereen wil doen. Nu kan het zijn als je het op je telefoon probeert het niet lukt want dat is bij meerdere het geval. Laten jullie het mij maar weten ga ik kijken of ik er iets aan kan doen hij is nu openbaar op YouTube.

En heel erg bedankt voor jullie reactie’s doet een mens goed. Lieve groet Ineke

 

Kerk en Watertoren van Monster

Op 13 juli van dit jaar is het 115 jaar geleden dat een grote brand woedde in de eeuwenoude hervormde kerk van Monster. De brand die kerk en toren volledig in de as legde, werd zaterdagmiddag 13 juli 1901 omstreeks kwart over drie ontdekt aan de oostzijde van het kerkgebouw. De ‘brandspuit’ van Monster, die in de nabijheid van de kerk was gestationeerd, was al snel aan het blussen. Ook de Poeldijkse spuitgasten waren snel ter plaatse. (Bovenste foto: RCE; verbrande toren vanuit het zuiden)

Die middag stond er een sterke wind, waardoor het vuur snel aanwakkerde en het gevaar bestond dat de brand zou overslaan naar de nabijgelegen woningen. Om dat gevaar te keren, riep het gemeentebestuur telegrafisch assistentie in van de brandweer van Den Haag. Omstreeks half zes arriveerde die met de ‘stoomspuit’ en bond de strijd aan met de vuurzee. Water was er in de buurt voldoende. De haven in de huidige Havenstraat liep nog door tot dichtbij de kerk. De dichtbij gelegen huizen ten zuidoosten van de kerk werden ontruimd, maar gelukkig vatten ze geen vlam. Wel ontstond er brand in enkele met riet gedekte schuren achter deze huizen, maar die brandjes konden snel geblust worden. Aan het begin van de avond waren kerk en toren totaal uitgebrand. De beide klokken die in de toren hingen zijn naar beneden gestort en in stukken gevallen. De grootste klok had een opschrift in gotische letters en dateerde waarschijnlijk uit 1500. De oorzaak van de brand is onbekend, wel waren er voor de brand werkzaamheden aan het dak van de kerk.

In de kranten uit die tijd werd melding gemaakt dat daags na de brand veel ramptoeristen naar de uitgebrande kerk en toren kwamen kijken, er reden extra trams vanuit Den Haag en anderen kwamen per rijtuig, fiets of een ander vervoermiddel. In de namiddag werd een gedeelte van de kerk gesloten, omdat een jongen in een grafkelder zakte.

Zondag 14 juli 1901 werd de kerkdienst gehouden in de gereformeerde kerk, welke stond aan de Herenstraat. Daarna werd voor de diensten gebruikgemaakt van de hervormde kerk in Ter Heijde aan Zee. De catechisaties en de vergaderingen van de kerkenraad, de kerkvoogdij en de notabelen, moesten geruime tijd in de openbare school plaatshebben.

Fietsen Landtong-3784

Restauratie van kerk en toren
Ook architect Wentink ging voortvarend te werk. Bestek en tekeningen voor de herbouw van het Godshuis waren al op 13 september 1901 gereed. Aan aannemer N. Willemse uit Vreeswijk werd – na inschrijving door 32 aannemers – het herbouwwerk gegund. Nog geen jaar later, op 20 juni 1902, werd de vervaardiging van het meubilair voor de kerk aanbesteed. Het werk werd aan de gebroeders Van Malsem uit Den Haag gegund. De orgelbouwers Gebr. Van Dam uit Leeuwarden, die ook het orgel dat verloren was gegaan hadden gebouwd, namen de bouw van het nieuwe orgel aan voor ƒ 6.200,-.
Op 21 december 1902 ’s middags om half twee begon de kerkdienst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de herbouwde kerk. De kerkklokken konden nog niet worden geluid, omdat de restauratie van de toren nog niet begonnen was. En er moest zonder orgel worden gezongen, omdat het instrument nog niet voltooid was. Zeventien maanden hield Hervormd Monster kerkdiensten in de kerk van Ter Heijde aan Zee. Tijdens de ingebruikneming van de kerk schonk huisarts Van den Brink het zilveren doopbekken dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

DE WATERTOREN

Fietsen Landtong-3791

De watertoren in Monster (op de grens met Den Haag) is ontworpen door architect N. Biezeveld en gebouwd in 1886.

De watertoren heeft een hoogte van 37,80 meter en heeft een waterreservoir van 600 m³. Hij werd gebouwd ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Delft. Door de afstand naar Delft bleek de waterdruk te laag te zijn, en werd besloten een watertoren bij Delft te bouwen. In 1922 is de watertoren van Monster overgedragen aan de NV Westlandse Drinkwater Maatschappij. De toren is tot 2002 in gebruik geweest.

Rondom de toren staan diverse gebouwen die nodig zijn om van duinwater, drinkwater te maken. Deze gebouwen zijn grotendeels gerenoveerd. Verder is op het terrein in rond 2007 een onthardingsinstallatie, nieuwe spoelwaterverwerkingsinstallatie en een snelfiltergebouw geplaatst.

Via een fiets- en voetpad kom je bij de strandopgang Watertoren.

De watertoren heeft de status rijksmonument en is intern gerenoveerd.

De Kerken en Stadhuis van Delft

Fietsen_Bleiswijk-3691

De Nieuwe Kerk in Delft is een kerkgebouw aan de Markt in het centrum van de stad. De toren is met zijn 108,75 meter na de Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van Nederland. De kerk is verder bekend vanwege het praalgraf van Willem van Oranje. Onder het praalgraf bevindt zich degrafkelder van het Koninklijk Huis.

Met uitzondering van zondag is het kerkgebouw de hele week te bezichtigen, en ook de toren kan beklommen worden. Het kerkgebouw zelf wordt nog elke zondag tweemaal gebruikt voor diensten van de plaatselijke PKN-gemeente.

De thans Protestantse kerk was voor de Reformatie toegewijd aan de heilige Ursula van Keulen en stond ook bekend als Sint-Ursulakerk.

Fietsen_Bleiswijk-3692

De Maria van Jessekerk is een neogotische rooms-katholieke parochiekerk in Delft, gebouwd in de periode 1875 – 1882 en ontworpen door Evert Margry, leerling van P.J.H. Cuypers. Oorspronkelijk was deze kerk gewijd aan Sint Jozef, maar sinds 1971 aan Maria van Jesse. De kerk maakt thans deel uit van de Sint Ursulaparochie waaronder alle katholieke parochiekerken in Delft vallen. De kerk is in de vorm van een kruis gebouwd.

De kerk was de eerste katholieke kerk die weer in het centrum van de stad gevestigd werd na deReformatie. De Oude Jan en de Nieuwe Kerk waren voor de Reformatie katholiek, maar daarnahervormd. De twee torens van de Maria van Jessekerk verwijzen naar de twee voormalige katholieke kerken; qua model verwijzen ze naar de torens van de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk.

Fietsen_Bleiswijk-3698

De Oude Kerk, ook de Oude Jan genoemd, is één van de twee grote oude kerken in Delft, de andere is de Nieuwe Kerk. De Oude Kerk dateert uit 1246 en is de oudste kerk van Delft. Karakteristiek aan de Oude Kerk is de scheefgezakte toren.

De Oude Kerk is nog altijd als kerk in gebruik, op zondagen en christelijke feestdagen vinden er diensten plaats. De Oude Kerk ligt tussen de Oude Delft en de Voorstraat, twee bekende grachten in Delft. Het adres is Heilige Geestkerkhof 25.

Fietsen_Bleiswijk-3689

Het stadhuis van Delft staat aan de Markt tegenover de Nieuwe Kerk.

De eerste bouw van het stadhuis dateert van 1200. In 1400 werd het her- of verbouwd. Het gebouw overleefde de grote stadsbrand van 1536, maar op 4 maart 1618 brandde het stadhuis af. Daarna werd het naar een ontwerp van Hendrick de Keyser in 1629 door hem zelf herbouwd rondom het oudste gebouw dat Delft tegenwoordig nog heeft: een toren genaamd het Oude Steen. In de loop der tijd werd het stadhuis aangepast. Daarbij moest de dubbele trap naar de hoofdingang wijken, werd de hoofdingang ten koste van twee vensters verbreed, en verdwenen de luiken en de glas-in-loodramen. In de twintigste eeuw werd het stadhuis gerestaureerd onder leiding van architect Jo Kruger, en is nu weer in de staat van het ontwerp van Hendrick de Keyser. Het stadhuis is een voorbeeld van de Hollandse renaissancestijl.

De Watertoren De tien gemeenten

De watertoren in Zoetermeer is ontworpen door architect C. Visser uit Delft en is gebouwd in 19271928 voor de Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten. De watertoren heeft een hoogte van 48,65 meter en één waterreservoir van 500 m³. Rond het pleintje om de toren bevinden zich stenen met namen en afstanden tot de toenmalige dertien deelnemende gemeenten, rond de ingangdeur bevinden zich de wapenschilden van de gemeenten, het bouwjaar en het provinciewapen van Zuid-Holland.

Een schaalmodel van de Zoetermeerse watertoren is te zien in Madurodam.

In 2006 was er een plan van bouwonderneming ERA Bouw voor de herbestemming van de toren. Dit plan kon geen doorgang krijgen. De laatste renovatie van de watertoren vond in 1962 plaats.

In augustus 2008 bleek dat er door betonrot stukken van het gebouw afvielen. In afwachting van restauratie en verbouwing tot kenniscentrum voor duurzame energie is het terrein rond te toren met hekken afgezet. Anno 2012 staat de toren helemaal in de steigers, waarmee begonnen is met de renovatie van het monumentale bouwwerk.

De watertoren van Zoetermeer is in 2008 afgebeeld op het postzegelvel van Zoetermeer in de Mooi Nederland serie. Er zijn 117.000 exemplaren uitgegeven.

 

Fietsen_Bleiswijk-3678

Zoals beloofd het vervolg van de fietstocht en er komt nog meer maar dat is voor een volgende keer.

Iedereen alvast een fijn weekend gewenst.

Fietsen Bleiswijk v.v.

20160718_173144
Gisteren begonnen in Bleiswijk alleen ging het in Delft helemaal fout en kwamen we terecht in Abswoude dus een klein stukje om gefietst maar uit eindelijk na ruim 46 km toch weer terug in Bleiswijk. Hieronder de eerste foto’s van deze fietstocht.

Fietsen_Bleiswijkse Verlaat -3672Fietsen_Bleiswijkse Verlaat -3673Fietsen_Bleiswijkse Verlaat -3675Fietsen_Bleiswijkse Verlaat -3676Fietsen_Bleiswijkse Verlaat -3676-2

 

Het is een prachtige omgeving een stukje net buiten Rotterdam prachtige natuur en mooie fietspaden. De foto hieronder is halve wegen gemaakt de skyline van Rotterdam.

Fietsen_Bleiswijck Skyline R'dam-3330

De rest volgt nog. Fijne week doe het allemaal rustig aan het is te warm om je eigen druk te maken.

Steeds beter

Hallo allemaal

Even een update. Wij kunnen zeggen dat het steeds beter gaat na een moeizaam begin begint er nu schot in te komen. Sinds vrijdag loop ik nog maar met één stok hoewel het een beetje vreemd voelt gaat het wel goed.

Donderdag heeft mijn mannetje me mee genomen naar Hoek van Holland waar ik een stukje heb gelopen en toen vanaf een bankje in het zonnetje nog wat foto’s heb kunnen maken. Zo als hier onder te zien is. Ook nog een selfie gemaakt tijdens het wachten dat ik weer werd opgehaald.

Allemaal een fijne week

Groetjes Ineke